Wojciech Borkowski - homepage (mirror)

"Mirror" krótkiej strony domowej (więcej informacji na TUTAJ)

Publikacje i wystąpienia (dokładniej)

Symulacje komputerowe

Aplikacje komercyjne i rozpowszechniane

Edukacja 

Wojciech Borkowski  [Moje zdjecie -mocno nieaktualne]

 Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu  Warszawskiego

Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

borkowski (gdzieś na) iss.uw.edu.pl

wborkowsk (gdzieś na) poczta.onet.pl

Scientific publications & presentations

Articles

 1. Moraczewski I., Borkowski W., Kierzek A., 1995. Clustering geobotanical data with the use of a genetic algorithm. COENOSES 10(1) pp.: 17-28, C.E.T.A., Gorizia, Italy
 2. Moraczewski I., Sudnik-Wójcikowska B., Borkowski W., 1996. Rough sets in floristic description of inner-city of Warsaw. Flora 191:253-260.
 3. Borkowski W., 1999. Fractal dimension based features are useful descriptors of leaf complexity and shape. Can. J. For. Res., 29, pp.: 1301-1310.
 4. Nowak A., Vallacher R. R., Tesser A., Borkowski W., 2000. Society of Self: The emergence of collective properties in self-structure. Psychological Review 107
 5. Nowak K., Borkowski W., Moraczewski I., 2000. First record of Pedicularis kaufmannii PINZGER (Scrophulariaceae) from Poland. Fragmenta Flor. Geobot., No. 45(1-2): pp.: 471-474
 6. Moraczewski I., Sudnik-Wójcikowska B., Nowak K, Borkowski W., Galera H., 2001. Flora ojczysta - polski multimedialny klucz do oznaczania roślin. ("Flora ojczysta" - a Polish multimedia key for vascular plants). Wiadomości Botaniczne 45(1/2)
 7. Kochański P., Nowak A., Culicover P., Borkowski W., 2001. On computational simulations of acquisition of natural language syntax. Psychology of Language and Communication 2001, Vol. 5. No. 1 pp.: 17-35 ISSN:1234-2238
 8. Borkowski, W., Kostrzyńska L., 2004. Specialized Measures of Leaf Outlines and Hierarchical Perceptrons in an Automatic Identification of Plants. Int. J. Mod. Phys. C., Vol. 15. No. 8, Oct. 2004
 9. Borkowski W., Nowak A., 2005. Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów. TEKSTY z ULICY nr 9, pp.: 44-68 Uniwersytet Śląski, OFFMAX, Katowice 2005, ISBN:83-87248-11-8
 10. Borkowski W., 2006. Ewolucyjna droga do złożoności. TEKSTY z ULICY nr 10, pp.: 7-24, Uniwersytet Śląski, OFFMAX, Katowice 2006, ISBN:83-87248-13-4
 11. Borkowski W., Nowak A., Culicover, P. W., 2007. Modelowanie konkurencji między językami. TEKSTY z ULICY nr 11, pp.: 7-26, Uniwersytet Śląski, OFFMAX, Katowice 2007, ISBN:83-87248-15-4
 12. Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W., Woznicki K., 2008 Adventures with CAMiLLe: Investigating the Architecture of the Language Faculty through Computational Simulation. Ohio State University Working Papers in Linguistics Vol. 58. Columbus, OH., pp.: 1-29
 13. Borkowski W., 2008. Powtarzalność ewolucji w naturze, kulturze i... informatyce. TEKSTY z ULICY nr 12, pp.: 7-28, Uniwersytet Śląski, OFFMAX, Katowice 2008, ISBN:978-83-87248-16-1
 14. Borkowski, W., 2009. Simple Lattice Model of Macroevolution. Planet. Space Sci. Vol. 57. No. 4, pp.: 498-507, doi:10.1016/j.pss.2008.10.001
 15. Wężowicz-Ziółkowska D, Borkowski W., 2009. O u-śmiechu biologicznie i memetycznie Anthropos? nr 12-13, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, ISSN:1730-9549
 16. De Raad, W.E., Nowak, A., & Borkowski, W. , 2011 (in press.). Modeling dynamics of multicultural integration and conflict. In M. Gelfand and K. Sycara (Eds.), "Advances in Group Decision and Negotiation", series: Models for Intercultural Negotiation and Collaboration. Springer

Book chapters (sometimes in "proceedings")

 1. Moraczewski I.R., Borkowski W., 1997. Analyzing Leaf Shapes with the Use of Fractal Measures and a Shape Feature Description Language. In Proceedings of the III National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, pp.: 50-55, Mądralin, Poland.
 2. Nowak A., Vallacher, R. R., Borkowski W., 2000. Modeling the temporal coordination behavior and internal states. In G. Ballot & G. Weisbuch (Eds.) Applications of simulation to social sciences, pp.67-86. Oxford, UK: Hermes Science Publications.
 3. Nowak A., Vallacher R. R., Borkowski W., 2000. Modeling the Temporal Coordination of Behavior and Internal States. In ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS. Vol.3, Nos. 1-4 (2000)
 4. Borkowski W., 2002. Petiole measurements and fractal dimensions of outlines as useable features in automatic identification of plants.In Proceedings of the Eight National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, Łajs 2002. Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 83-903893-5-5
 5. Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W., 2003. Linguistic theory, explanation and the dynamics of grammar. In J. Moore and M. Polinsky (eds), The Nature of Explanation in Linguistic Theory CSLI Publications, Stanford, CA. ISBN-1-57586-454-1 or ISBN-1-57586-453-3
 6. Culicover, P. W., Nowak A., Borkowski. W., 2004. Learning Constructions and the Theory of Grammar. In Eve V. Clark (ed.) Proceedings of the 2004 Stanford Child Language Research Forum "Constructions and Acquisition"
 7. Borkowski W., 2007. Automaty komórkowe jako modele wzrostu populacji. In Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, pp.: 60-75, ACADEMICA, Warszawa 2007. ISBN:978-83-89281-28-9
 8. Borkowski W., 2008. Cellular automata model of macroevolution. In Proceedings of the Fourteenth National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine (pp. 18-25), Uniwersytet Warszawski, QPrint, Warszawa, ISBN:83-903893-4-7
 9. Borkowski W., Nowak A., 2009. Wpływ społeczny - alternatywny model rozprzestrzeniania się memów. In Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, pp.: 173-212, Wydawnictwo WSzOP, Katowice. ISBN:978-83-61378-25-9
 10. Borkowski W., Nowak A., 2009. Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów. In Układy Złożone w Naukach Społecznych - wybrane zagadnienia, pp.: 173-206, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ISBN: 978-83-7383-371-4 
 11. Borkowski W., Nowak A., 2009. Zastosowanie modelu samoorganizacji ekosystemów do wyjaśniania zróżnicowania kulturowego zachowań społecznych.In Układy Złożone w Naukach Społecznych - wybrane zagadnienia, pp.: 233-274, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ISBN: 978-83-7383-371-4
 12. Borkowski W., Wężowicz-Ziółkowska D. , 2010. O kategorii „granicy” jako naturalnym ograniczeniu poznania i działania In Granice kultury (pod red. A. Gwoździa), pp.: 53-73 , Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice. ISBN: 978-83-7164-647-8,
 13. Nowak A, de Raad W., Borkowski W. , 2011. Culture change: the perspective of dynamical minimalism In Advances in Culture and Psychology (Volume 2) , ... in press . ISBN: ....

Doctoral dissertation (in polish)

Simple proceedings & conference abstracts

 1. Moraczewski I. R., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Borkowski W., 1998. Komputerowy klucz do chwastów. Proceedings of 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Gdańsk 1998.
 2. Culicover P.W., Nowak A., Borkowski W., 1999. Linguistic Theory, Explanation and the Dynamics of Language. Proceedings of the Seminar on Explanation in Linguistic Theory Moore, J. and M. Polinsky, eds.
 3. Nowak A., Vallacher R., Borkowski W., 2000. Modeling the temporal coordination of behavior and internal states. Proceedings of International Conference on Computer Simulations and the Social Sciences (September 20, 2000 Paris)
 4. Borkowski W., 2001. The emergence of social structure from the evolution of strategies/skills. Proceedings of Frontiers in Social Sciences Simulations, Poland, Kazimierz Dolny, September 21-24, 2001
 5. Nowak A., Vallacher R. R., Tesser A., Borkowski W., Bartkowski W., 2003. Modeling Dynamics of the Self-Structure. Proceedings of First conference of the European Social Simulation Association, September 18-21, Groningen, The Netherlands (Simsoc VI)
 6. Borkowski W.. 2007 Simulated Macroevolution: CA like model substituting Bak-Sneppen and Generalized Lotka-Volterra models. Proceedings of 7th European Workshop on Astrobiology, University of Turku, Finland October 22-24th,
 7. Borkowski W., Wężowicz-Ziółkowska D.. O kategorii "granicy" jako ograniczeniu poznania. Proceedings of Granice Kultury - I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ pp.:35-36, OFFMAX for Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział w Katowicach, Katowice 2009

Presentations

 1. Borkowski W., Moraczewski I. R., Analyzing Leaf Shapes with the Use of Fractal Measures and a Shape Feature Description Language. The III National Conference on Applications of Mathematics in Biology and Medicine, Mądralin, Poland, September 16-19,  1997.
 2. Moraczewski I.R., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B., Borkowski W.. Komputerowy klucz do chwastów. 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Gdańsk 09.1998
 3. Borkowski W., The emergence of social structure from the evolution of strategies/skills (poster session). Frontiers in Social Sciences Simulations, Poland, Kazimierz Dolny, September 21-24, 2001 
 4. Borkowski W.. Petiole measurements and fractal dimensions of outlines as useable features in automatic identification of plants. The VIII National Conference on Application of mathematics in biology and medicine, Lajs, 25-28 September 2002 See presentation (in polish only)
 5. Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W. Adventures with CAMILLe, a Minimalist Language Learner. (VIDEO)
 6. Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W.. Experiments in Language Change. Linguistic Theory, Explanation and the Dynamics of Language, Groningen Colloq., University of Groningen, October 6, 2002
 7. Nowak A., Vallacher R.R., Tesser A., Borkowski W., Bartkowski W.. Modeling Dynamics of the Self-Structure. First conference of the European Social Simulation Association, Groningen, The Netherlands, September 18-21, 2003 (Simsoc VI)
 8. Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W.. Learning Constructions and the Theory of Grammar. Child Language Research Forum, Stanford, April 16-17, 2004
 9. Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W.. Theoretical Linguistics As Cognitive Science. Seminar on Poverty of the Stimulus, Human Development Program, University of California , San Diego, March 19, 2004.
 10. Borkowski W., Nowak A.. Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów. Warsztaty Memetyczne - Memetyka. Teorie i aplikacje, Szczyrk, 13-15 stycznia 2005
 11. Borkowski W., Nowak A.. Can artificial neural networks mimic arbitrary dynamics? 1st WORKSHOP on COGNITIVE and SOCIAL PERSPECTIVES on (UN)CONSCIOUSNESS: Methods of Modeling in Psychology, Kazimierz Dolny, Poland, 11-13th February 2005
 12. Borkowski W.. Social Impact - model of memes transmission. CO3 Kick of meting, Torino 25-28 July 2005
 13. Borkowski W., Nowak A.. Can artificial neural networks mimic arbitrary dynamics? (poster) PHYSICS IN BIOLOGY CONFERENCE Wrocław, Poland, 29.09-2.10 2005
 14. Borkowski W.. Plotki, poglądy, ideologie - modele rozprzestrzeniania się informacji w społeczeństwie. Konferencja ISS: Dynamika zmiany społecznej - Od rozumienia procesów do symulacji komputerowych, Warszawa, 25.11.2005 (sprawozdanie)
 15. Borkowski W.. Ewolucyjna droga do złożoności w naturze i komputerze. II Warsztaty memetyczne - Aplikacje i kontrowersje, Szczyrk 17-19.02. 2006
 16. Borkowski W.. Symulacja komputerowa jako narzędzie. II Warsztaty memetyczne- Aplikacje i kontrowersje, Szczyrk 17-19.02. 2006
 17. Borkowski W., Nowak A.. Social Impact Model and the languages distribution. Agent Based models: from analytical models to real life phenomenology GIACS/CO3 meting, Torino, April 04-10, 2006
 18. Borkowski W.. Układy złożone - wstęp do zarysu. Psychologia w reklamie, nowe nurty. Warszawa 19.05. 2006
 19. Nowak A., Borkowski W., Culicover P.. Social influence in language change. Language Simulations, Warszawa, 1-11 September 2006
 20. Lisiecka K., Borkowski W., Nowak A.. Conflicts as evolving systems (poster) Dynamics and Complexity of Intractable Conflicts, Kazimierz Dolny, October 19-22 , 2006 (POSTER & POSTER SESSION)
 21. Borkowski W., Nowak A. , Culicover P.. Modelowanie konkurencji między językami. III Warsztaty memetyczne - Replikacja w naturze i kulturze, Szczyrk 23-24.03. 2007
 22. Kostrzyńska-Mierzwa L., Borkowski W.. Artificial Neural Networks - the promising tool for biology. Modeling complex Biological Systems in the Context of Genomics, Evry, 30.04-4.05. 2007 (POSTER & SHORT PRESENTATION)
 23. Borkowski W.. Modele wpływu społecznego w analizie oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych - obszary analizy i perspektywy badań OCZEKIWANIA INFLACYJNE OSÓB PRYWATNYCH ZWIĄZKI EKONOMII, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII - WSPÓLNE SEMINARIUM NBP i ISS, Warszawa 11.06. 2007
 24. Borkowski W.. Simulated Macroevolution: CA like model substituting Bak-Sneppen and Generalized Lotka-Volterra models. 7th European Workshop on Astrobiology, University of Turku, Finland October 22-24th, 2007 (POSTER & SESSION & SHORT PROCEEDINGS)
 25. Borkowski W.. Przypadek i konieczność w Ewolucji rzeczywistej i symulowanej. IV Warsztaty memetyczne - Przypadek i konieczność w ewolucji, Szczyrk 18-20.04. 2008
 26. Borkowski W.. Powtarzalność [makro-]ewolucji w naturze i w symulacji. II Studenckie Ogólnopolskie Warsztaty Astrobiologiczne, Szczecin, 17-18.05. 2008
 27. Borkowski W.. Automat komórkowy modelujący makroewolucję. XIV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Leszno, 17-21.09. 2008
 28. Borkowski W.. Większość, a postęp ewolucyjny. V Warsztaty memetyczne - Większość a postę ewolucyjny, Szczyrk 23-25.05. 2009
 29. Borkowski W.. Microsimulation of Macroevolution. Common Complex Collective Phenomena: implications for economic and social policy making (CO3 final mitting), Warszawa, 28 June 2009 (POSTER  & SHORT PROCEEDINGS)
 30. Borkowski W.. HOW FOOD NETWORKS EMERGE FROM A MULTISPECIES PREDATOR-PREY MICROSIMULATION?. NetSci'09 - International Workshop on Network Science, Venezia, 29 June - 03 July 2009 (POSTER SESSION & SHORT PROCEEDINGS)
 31. Borkowski W.. Can macroevolution emerge in the cellular automaton (eco-)system? European Conference on Complex Systems ECCS'09, Warwick, 21-25 September .2009 (POSTER & SESSION & SHORT PROCEEDINGS)
 32. Borkowski W., Wężowicz-Ziółkowska D.. O kategorii "granicy" jako ograniczeniu poznania. Granice Kultury - I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice-Cieszyn, 15-17.10. 2009
 33. Borkowski W.. Modelowanie konkurencji między językami – akt 3. DYNAMIKA PROCESÓW SPOŁECZNYCH - PERSPEKTYWA ZŁOŻONOŚCI. Konferencja Ośrodka Badania Układów Złożonych ISS, Warszawa, 06.11. 2009
 34. Andrzej Nowak, Wojciech Borkowski, Wouter de Raad . Mixing cultures acculturation . 23rd Annual IACM Conference , Boston, 24-26.06. 2010
 35. Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak, . Social influence model of language competition (poster) . European Conference on Complex Systems (ECCS'10) , Lisbon, 13-17?.09. 2010
 36. Wojciech Borkowski . Nauka a technologie informacyjne (2010) . Humanistyczne Konteksty Technopolu , Katowice, 22.10. 2010
 37. Andrzej Nowak, Michele Gelfand, Lan Bui-Wrzosinska, Wojciech Borkowski, Wouter de Raad . Multidisciplinary University Research Initiative: Computational Models of Culture and Negotiation . Conflict, Negotiation and Culture, University of Maryland, , Maryland, 18.10. 2010
 38. Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak . O innowacjach nieco teoretycznie . VI Warsztaty Memetyczne , Cieszyn, 4-5.12. 2010
 39. ...